top of page

Co o Teatritis možná
nevíte

Znám i jednoho zbraslavského herce, mám se ho zeptat...?

Soubor Teatritis vznikal cíleným sběrem potulných herců v průběhu roku 2017 v souvislosti s uvedením autorské komedie Šárky Pichrtové "Reforma".

Jelikož úspěch tohoto činoherního počinu výrazně předčil naše očekávání co do návštěvnosti, ovací a počtu odehraných představení, namísto uvadajících uměleckých tendencí jsme se v roce 2020 rozhodli rozšířit naše portfolio o další hru.

Výběr režiséra Pavla padl na divadelní adaptaci filmové komedie Woodyho Allena "Prokletí nefritového škorpióna". A hle, i zde se naše pojetí tohoto příběhu setkalo s velmi vřelým přijetím publika. 

V současné době se snažíme opět navázat na dobu "před-virovou" a stát se naopak více "virálními".

Rádi bychom rozšířili náš repertoár o další hry a také zvýšili četnost našich vystoupení.

V souvislosti s tím se soubor Teatritis stal v září 2022 oficiálním divadelním spolkem.

Tento status by nám měl pomoci rozšířit naši divadelní aktivitu zejména s ohledem na možnost získání finanční podpory z grantů, darů a jiných zdrojů, nikoliv jen z prodeje vstupenek.

Mimo naši domácí scénu divadla Na Prádle jsme po dohodě ochotni umělcovat i jinde, a to třeba formou hostování nebo zájezdu. Pokud byste tedy měli zájem nás vidět někdy někde u vás, napište nám!

Vězte, že členové našeho souboru dokáží v některých případech navodit komično nebo spíše tragično už jen na základě svých vrozených charakteristik..

O nas
Náš soubor

Soubor Teatritis se skládá z rozmanitého vzorku lidské společnosti nebo alespoň věříme, že tomu tak u všech jedinců je. Ať už ano nebo ne, spojuje nás všechny radost z umění, tvorby a humoru, toho pravda někdy nelidského. 

IMG_6578.JPG
nas tym
bottom of page