top of page

Jan Volín

Herec

Občanským povoláním vysokoškolský učitel a akademický badatel, kterého fascinují různé stránky lidské řečové komunikace. Však je také profesorem v oboru Lingivistika! Krom toho, že jazyk zkoumá a přednáší o něm, věnuje se komunikaci i ve svém volném čase.


Divadlo bere jako příležitost oslovovat ostatní, pomáhat jim uvažovat nad všedním, které je všední jen zdánlivě, poskytovat jim možnost tříbit své názory v konfrontaci myšlenek, a tím si vlastně prošlapávat cestu ke skutečnému člověčenství.


Říká, že je-li herec zprostředkovatelem talentu autora, pak to není maličkost. Znamená to velkou zodpovědnost, protože autor by bez takovýchto zprostředkovatelů zůstal němý, a to by u těch dobrých nebylo správné.

Ke zvířatům je Jan Volín laskavý.

Jan Volín
bottom of page